• Kock - Miejsca pamięci związane z Bitwą Warszawską